Кошик Кошик порожній

Юридична інформація

На сайті згадуються назви продукції. Деякі або всі з них є торговельними марками і знаками для товарів і послуг (в тому числі такими, що охороняються) в Україні й інших державах і територіях.

© 2012–2019. Всі права збережено.

Вимоги до користування веб-сайтом

Користування цим веб-сайтом (відкриття сторінок веб-сайта в браузері та їхнє подальше роздрукування чи збереження, перегляд наявної інформації, надання власної інформації відвідувачем тощо) є можливим лише за беззастережного погодження відвідувача з усіма умовами, що їх наведено далі.

Свідоцтвом беззастережного погодженням з усіма наведеними умовами та їхнього повного розуміння є надсилання користувачем запиту GET або POST за протоколом HTTP чи аналогічним із вказанням доменної назви, за якою здійснюється доступ до цього веб-сайта.

Власник веб-сайта послуг може в будь-який момент і без будь-яких погоджень і повідомлень змінити частково чи повністю ці умови; в такому разі умови в новій редакції починають діяти в момент змінення, а нове погодження з ними є обов’язковим для подальшого використання веб-сайту.

Усі суперечності вирішуються шляхом письмових перемовин українською мовою. Досудовий порядок урегулювання суперечки є обов’язковим. У випадку неврегульованості питання під час перемовин сторони можуть звернутися до суду за місцем реєстрації власника веб-сайту. З усіх неврегульованих питань сторони керуються чинним законодавством України. Всі додаткові платежі сторін, пов’язані з користуванням веб-сайтом і розв’язанням суперечностей (витрати на телефонний, поштовий і інший зв’язок, витрати на переказ коштів, транспортні, судові витрати тощо) не враховуються і не відшкодовуються.

Місцем користування веб-сайтом є місце реєстрації власника. Законодавством користування веб-сайтом є законодавство України.

Інформація про власника

Цей веб-сайт є завтоматизованою системою з продажу товарів за каталогом за угодою публічної оферти. Цей веб-сайт, так само як і наявна на веб-сайті інформація, є власністю ПП «Контраверсія» із такими обмеженнями:

 1. Власниками знаків для товарів і послуг (логотипів, фірмових назв, мелодій, кольорів тощо), зображення яких чи згадки про які є на веб-сайті, є особи, зареєстровані як власники цих знаків. Розташування знаків для товарів і послуг жодним чином не пов’язує власника веб-сайту з власниками цих знаків і не є підставою для будь-яких претензій.
 2. Власниками деяких фраґментів програмного коду є інші особи. Інформацію про цих осіб і умови використання наведено в цих фраґментах.
 3. Власниками деяких зображень є Getty Images та її підрозділи. Ці зображення використано за ліцензією.
 4. Цей веб-сайт є жодним чином не пов’язаним із виробниками продукції, зображення й опис якої є на веб-сайті.

Власник веб-сайта самостійно визначає мову інформації та спосіб її представлення.

Інформацію на цьому веб-сайті не можна копіювати, тиражувати чи розповсюджувати іншими засобами, в тому числі в рукописний, механічний, електронний чи інший спосіб.

Жодна особа не може виставляти будь-які вимоги і претензії і пов’язувати будь-які ризики, шкоду і недотриману вигоду з цим веб-сайтом, доменною назвою, за якою здійснюється доступ до нього, інформацією, яку наведено (в тому числі наведено не повно, помилково чи не наведено взагалі, враховуючи і програмний код) на цьому веб-сайті, режимом роботи цього веб-сайту та будь-яких інших питань, пов’язаних із цим веб-сайтом.

Власник веб-сайту не несе жодної відповідальності за протиправне використання інформації веб-сайту.

Конфіденційність

Відвідувач, повідомляючи про себе конфіденційну й іншу інформацію, приймає на себе одноосібну відповідальність за ризики, пов’язані із поширенням цієї інформації каналами зв’язку.

Власник веб-сайта з власної волі не передаватиме наявну в нього конфіденційну інформацію про відвідувача третім особам.

Власник веб-сайта не зберігатиме й не оброблятиме жодних персональних даних відвідувача.

Власник веб-сайта передаватиме персональні дані відвідувача своїм контрагентам, партнерам, представникам тощо з метою виконання замовлення і достачання його на ім’я і за адресою, вказані відвідувачем.

Поточнення деяких фраз

На веб-сайті використовуються мовні звороти, які можна тлумачити по-різному в залежності від віку, статі, освіти, звичок, етносу тощо читача.

Поточнення й тлумачення фраз і зворотів може бути зроблено лише власником веб-сайту за письмовим запитом зацікавленої сторони. Лише власник визначає єдине вірне значення слів, фраз, зворотів тощо.

Публічна оферта

Надавач послуг з продажу товарів за каталогом шляхом укладання угод на відстані публікує цю угоду публічної оферти (надалі «оферта») про таке:

 1. Надавачом послуг по оферті є ФОП Боровський Д. І., який діє на підставі державної реєстрації. Надавач послуг може в будь-який момент і без будь-яких погоджень і повідомлень змінити частково чи повністю цю оферту; в таку разі оферта в новій редакції починає діяти в момент змінення.
 2. Замовником послуг уважається фізична особа, яка замовляє крам для власних потреб, погодилася з умовами оферти, надала відомості про себе й сплатила вартість краму. Умови й оферти, й надання послуг є однаковими для всіх замовників. Замовник одноосібно несе відповідальність за використання послуги й пов’язані ризики.
 3. Послугою вважається можливість замовника обрати необхідний крам й отримати й оплатити його на поштовому відділені, яке обслуговує адресу достачання, яку вказано замовником. Надавач послуг може в будь-який момент і без будь-яких погоджень і повідомлень припинити приймати замовлення на послуги та надавати послуги. Місцем надання послуги є місце реєстрації надавача послуг.
 4. Крамом уважаються товари, запропоновані для вибирання й замовлення на цьому веб-сайті. Крам уважається отриманим замовником в момент сплати замовником коштів на поштовому відділенні. Замовник одноосібно несе відповідальність за отримання краму. Надавач послуг може в будь-який момент змінити асортимент краму, при цьому погодивши заміну краму в наявному на нього замовленні із замовником.
 5. Замовник, повідомляючи про себе конфіденційну інформацію, приймає на себе одноосібну відповідальність за ризики, пов’язані із поширенням цієї інформації каналами зв’язку. Надавач послуг використовує цю інформацію для достачання краму. Надавач послуг зобов’язується не передавати з власної волі цю інформацію третім особам.
 6. Усі суперечності вирішуються із замовником за даними, використаними для достачання краму, шляхом письмових перемовин. Досудовий порядок урегулювання суперечки є обов’язковим. У випадку неврегульованості питання офертою надавач та замовник можуть звернутися до суду за місцем реєстрації надавача послуг. З усіх неврегульованих офертою питань сторони керуються чинним законодавством України. Всі додаткові платежі сторін, пов’язані з отриманням послуг і розв’язанням суперечностей (витрати на телефонний, поштовий і інший зв’язок, витрати на зберігання краму і переказ коштів, транспортні, судові витрати тощо) не враховуються і не відшкодовуються.
 7. Ця оферта набуває чинності для сторін в момент початку користування веб-сайтом замовником і втрачає чинність в момент отримання краму замовником.

Про нас